Wednesday, 14 August 2013
ఝండా ఊంఛా రహే హమారా..

విజయీ విశ్వ తిరంగా ప్యారా
ఝండా ఊంఛా రహే హమారా||


సదా శక్తి బర్సానే వాలా
ప్రేమ సుధా సర్సానే వాలా 
వీరోంకో హర్షానే వాలా
మాతృభూమికా తన్ మన్ సారా||ఝండా||
స్వతంత్రతాకీ భీషణ్ రణ్ మే
లగ్ కర్ బడెజోష్ క్షణ్ క్షణ్ మే
కావే శత్రు దేఖ్ కర్ మన్‌మే
మిట్ జానే భయ సంకట్ సారా

ఇన్ ఝండేకే నీచ్ నిర్భయ
లే స్వరాజ్య యహ అవిచల్ నిశ్చయ్
బోలో, భారత్ మాతా కి జయ్
స్వతంత్రతా హి ధేయ హమారా||ఝండా||

ఇన్ కి షాన్ నీజానేపావే
చాహే జాన్ భలేహి జాయె
విశ్వ విజయ కర్ కే దిఖ్ లావే
తబ్ హోవే ప్రణ పూర్ణ హమారా||ఝండా||

No comments:

Post a Comment